Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego nowego projektu Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2 realizowanego w województwie małopolskim.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

• identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD

• pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie proj.

• indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP

• indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP

• szkolenia dla 108 UP

• staże dla 82 UP

Obszar realizacji projektu to województwo małopolskie: powiat brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Tarnów, tatrzański, 
wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski.

Do kogo kierowany projekt:

135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, 
Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, 
suski, tarnowski, w tym 80 (45K/35M) biernych zawodowo, i 55 (30K/25M) bezrobotnych,
należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

•75 kobiet

•min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami

•min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia

•min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych

•min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2020

 

Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0172/20

Lider projektu: STOWARZYSZENIE PROREW

Partner projektu: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

 

Kontakt: tel. 733 114 478

Informacje o projekcie: Nowy Sącz  ul. Żeglarska 5