Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Klub Integracji Społecznej MOŻESZ WIĘCEJ powstał w dniu 01.05.2019 roku, a swoją działalność rozpoczął od dnia 01.06.2019 roku

Siedziba Klubu mieści się w Bilczy przy ulicy Jeżynowej 30, 26-026 Morawica.

Kontakt do Klubu: 533535008,  kis@mozeszwiecej.org.pl

 

W ramach działalności KISu realizowany jest nowy profil usług przyczyniających się do uzyskania zmian w pokonywaniu deficytu w u 12 osób uczestniczących w programie KIS, będących równocześnie beneficjentami świadczeń pomocy społecznej, a następnie kierowanych na rynek pracy.

Nowy profil usług reintegracyjnych, który jest realizowany w KIS w Gminie Morawica zapewni wyższy poziom przygotowania beneficjentów usług reintegracyjnych do aktywności społecznej i zawodowej oraz wyższy poziom ogólnej edukacji i wiedzy w porównaniu do dotychczasowych działań skierowanych do nich w ramach innych form aktywizujących.

Program KIS ma na celu dokonanie zmiany u klientów KIS przede wszystkim w wymiarze społecznym ich życia, w tym w zakresie:

  • kompetencji komunikacyjnych;
  • uporządkowania spraw formalnych klient.w (niezbędnych dokument.w etc.);
  • zmian w zakresie zdrowia (fizycznego i psychicznego);
  • zmian motywacyjnych w wyniku aktywowania treningu motywacyjnego;
  • zwiększenia zakresu uczestnictwa w kulturze i zachowań prozdrowotnych (aktywność fizyczna);
  • rozwijania i wzmacniania więzi społecznych w środowisku zamieszkania;
  • kontroli/porządkowania procesu doświadczania i wyrażania emocji;
  • zdolności formułowania celów życiowych i określania procesu osiągania celów;
  • poprawie samooceny.

Każdy z absolwentów ma do przejścia co najmniej 6-miesięczny program, który wzmocni jego kompetencje społeczne i zawodowe. Zostanie wyposażony również w umiejętności prowadzenia dyskusji, pełnienia ról społecznych, uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym oraz swobodnego korzystania z infrastruktury kulturalno-sportowo-rekreacyjnej w gminie oraz w regionie. Nabyte przez uczestnik.w wzorce będą przekazywane w najbliższym otoczeniu (dzieci, wnuki). Warsztaty komputerowe pozwolą na nieskrępowane uczestnictwo z nowych technologii oraz zmniejszą granice wykluczenia cyfrowego.