Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Fundacja Możesz Więcej od momentu jej założenia czynnie angażuje się w działalność wolontaryjną. Dzięki takiej formie wsparcia ma możliwość pomocy dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, m.in. przez pomoc w nauce, organizację czasu wolnego w sekcjach zainteresowań, które realizowanie są w Świetlicy Środowiskowej BRACHU w Kielcach oraz Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ w Morawicy. Wśród sekcji zainteresowań można wyróżnić m.in.: kulinarną, modelarską, wizażu, plastyczną, turystyczną, sportową, muzyczną.

Organizowane przez Fundacja Możesz Więcej zbiórki publiczne pozwalają, sfinansować stypendia dla dzieci i młodzieży, które chcą rozwijać swoje talenty, zainteresowania, doskonalić swoje umiejętności.

Terenem działań Fundacji Możesz Więcej jest teren całego kraju.

Wolontariusze współpracujący z Fundacją mają możliwość, zdobycia unikalnego doświadczenia i umiejętności, które niewątpliwie wzbogacają charakter i uwrażliwiają ich na potrzeby innych ludzi. Wolontariat jest bezpłatną formą pomocy, lecz dla osób które wyrażą chęć współpracy z Fundacją stworzony został punktowy system nagradzania o którym można więcej przeczytać w zakładce Klasyfikacja punktowa wolontariuszy.

Dla najaktywniejszych wolontariuszy organizowane są liczne wycieczki, wyjścia do kina, teatru i na basen.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która odczuwa potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tak więc, zachęcamy do współpracy z Fundacją Możesz Więcej.

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 533 332 633 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00