Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

W ramach rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2014 roku z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy Fundacja Możesz Więcej otrzymała środki na realizację projektu.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań z  zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r., a mianowicie zadanie 4: Rozwój poradnictwa i edukacji dla rodziców służącego rozpoznawaniu zagrożeń uzależnień u dzieci i młodzieży.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów dla rodziców podopiecznych Świetlicy Środowiskowej ZIOMUŚ z Morawicy i Świetlicy Środowiskowej BRACHU z Kielc. W ramach zajęć rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z problemami jakie mogą dotknąć dzieci i młodzież a także dowiedzieć się jak radzić sobie z ewentualnymi zagrożeniami, gdzie szukać pomocy i jak zapobiegać takim problemom.

Termin realizacji projektu: 12.05.2014r. – 31.10.2014r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać ww placówkach oraz pod numerem telefonu: 533 332 633.